Ehrendoktor an Prof. Dr. Peter Paufler


DGK-News Date: 24. November 2006

E I N L A D U N G zur Verleihung der Würde eines Ehrendoktors der Naturwissenschaften an Prof. Dr. Peter Paufler am Freitag, dem 24. November 2006 um 15.15 Uhr im Arthur-Hantzsch-Hörsaal, Johannisallee 29, 04103 Leipzig